นักเรียน ม.5 รายงานตัว

คำสั่ง…

1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม submit ข้อมูลที่นักเรียนป้อนจะถูกส่งมาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล ซึ่งครูจะนำมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และแจ้งให้นักเรียนทราบในโอกาสต่อไป
2. นักเรียนต้องมี อีเมล์เป็นของตัวเอง เพื่อใ้ช้สำหรับการติดต่อ ในการเรียนการสอนรายวิชานี้ หากไม่มีต้องสมัครให้เรียบร้อย แล้วค่อยป้อนข้อมูลพื้นฐาน

3. ให้นักเรียน รายงานตัวเอง ชื่อ – สกุล เลขที่ ห้อง  และความตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับการเรียนการสอน
4. เมื่ออ่านข้อความข้อ 1 เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักเรียน คลิกปุ่มกรอกข้อมูลนี้

ครูสันติชัย บุญรักษ์
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

152 responses to this post.

 1. สรัลนุช มณีผ่อง ม.5/7 รายงานตัวคะ

  ตอบกลับ

 2. อ.กรอกแล้วทำไงต่อ ไม่เป็นคะ 555+

  ตอบกลับ

 3. กานต์ธิดา ประทุมนันท์ ม.5/7 เลขที่ 2

  ตอบกลับ

 4. น.ส.กานต์ธิดา ประทุมนันท์ ม.5/7 เลขที่ 2

  ตอบกลับ

 5. พรธีรา พันธ์พืช ม.5/7 เลขที่ 23 ค่ะ ๆ : )

  ตอบกลับ

 6. พนิดา ฤทธิสิงห์ ม.5/7 เลขที่ 22 รายงานค่ะ

  ตอบกลับ

 7. นางสาว ธนาภรณ์ โรจน์ชาญชัย ม. 5/7 เลขที่ 10 ค๊ะ ; มารายงานตัวแล้วค๊ะ !

  ตอบกลับ

 8. น.ส.อัญชลี ชาวบ้านกร่าง ชั้นม.5/7 เลขที่ 46 รายงานตัวคะ :)))

  ตอบกลับ

 9. Posted by น.ส.พัชรีภรณ์ รุ่งทอง on พฤษภาคม 21, 2011 at 1:20 pm

  ชั้นม.5/7 เลขที่ 26 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 10. น.ส.พัชรีภรณ์ รุ่งทอง ชั้นม.5/7 เลขที่ 26 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 11. Posted by น.ส.แสงรัตน์ สะสมทรัพย์ on พฤษภาคม 21, 2011 at 1:29 pm

  น.ส.แสงรัตน์ สะสมทรัพย์ ชั้นม.5/7 เลขที่ 39 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 12. Posted by น.ส.ไหมทิพย์ ปิ่นแก้ว on พฤษภาคม 21, 2011 at 1:52 pm

  น.ส.ไหมทิพย์ ปิ่นแก้ว ม.5/7 เลขที่ 41 รายงานตัวค่ะ^^~

  ตอบกลับ

 13. อนรรฆวี สุกใส ม.5/7 เลขที่ 43 รายงานตัวนะคะ

  ตอบกลับ

 14. ภัณฑิรา นิติพันธุ์ ม.5/7 เลขที่ 27 รายงานตัวค่ะ 🙂

  ตอบกลับ

 15. Posted by เสาวลักษณ์ on พฤษภาคม 22, 2011 at 10:20 am

  เสาวลักษณ์ สุดโต ม.5/7 เลขที่38 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 16. เป็นคำสอนที่ดีมากคร๊^^

  ตอบกลับ

 17. Posted by waraporn wongsuwan on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:14 pm

  user name : pree_mai_thai@hotmail.com
  ชื่อ : วราพร วงษ์สุวรรณ
  ม.5/8 เลขที่ 35

  รายงานตัวแล้วค่ะ

  ตอบกลับ

 18. Posted by ชนิกานต์ ปูทอง on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:17 pm

  user name : dear._.naruk@hotmail.com

  ชนิกานต์ ปูทอง (เดียร์)
  ม.5/8 เลขที่ 10

  รายงานค่ะ 😀

  ตอบกลับ

 19. Posted by narumon phanmuang on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:18 pm

  นางสาว นฤมล พันธุ์เมือง ม.5/8 เลขที่ 21
  รายงานตัวจร้า!!!

  ตอบกลับ

 20. มารายงานตัวค่ะ ^^
  …methawee 5/8# 31

  ตอบกลับ

 21. user name:wilunda_08@hotmail.com

  ชื่อ : วิลันดา อนันตืสลุง
  เลขที่39 ม.5/8

  ตอบกลับ

 22. Posted by sutamma tanasan on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:21 pm

  ชื่อ สุธัมมา ธนสาร
  ม.5/8 เลขที่ 46
  🙂

  ตอบกลับ

 23. พรรษชล บัวอุไร
  เลขที่ 26 ชั้นม.5/8

  รายงานตัวค่ะ!

  ตอบกลับ

 24. ชื่อรติกร อมรเศรษฐชัย
  เลขที่ 32 ม.5/8

  รายงานตัวคร้า

  ตอบกลับ

 25. Posted by Supakarn Rakphon on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:23 pm

  รายงานตัวค่ะ
  ศุภกานต์ รักผล
  ม.5/8 เลขที่ 42

  ตอบกลับ

 26. Posted by piyawan phoprasert on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:23 pm

  user name : Piya_helpblueboy@hotmail.com

  ปิยวรรณ โพธิ์ประเสริฐ
  ม.5/8 เลขที่ 25

  รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 27. Posted by kunjira setkit on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:23 pm

  ีuser name : pangkoong_jame@hotmail.com

  ชื่อ กุลจิรา เสร็จกิจ
  เลขที่ 7 ชั้นม. 5/8

  มารายงานตัวแล้วค่ะ =)

  ตอบกลับ

 28. Posted by wasanan subanan on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:24 pm

  กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะค่ะ !!

  ตอบกลับ

 29. user name : skloveks_np@hotmail.com

  ศุภากร พานิช
  เลขที่ 43 ม.5/8

  รายงานตัวค่ะ [:

  ตอบกลับ

 30. Posted by เกสรา พูลขุมทรัพย์ on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:25 pm

  username: kes_kesara@hotmail.com
  ชื่อ เกสรา พูลขุมทรัพย์
  ม.5/8 เลขที่8
  รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 31. Posted by กชกร สีแตงสุก on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:25 pm

  user name:kodchakorn2537@hotmail.com
  ชื่อ กชกร สีแตงสุก
  ม.5/8 เลขที่ 4

  สวัสดีคะคุณครู:)

  ตอบกลับ

 32. ชนินทร์นาถ แวงดงบัง
  เลขที่11 ม.5/8 รายงานตัวค๊า .

  ตอบกลับ

 33. วรรณิสา พิมพ์ทอง
  5/8เลขที่34
  รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 34. Posted by ศิรินนาถ ผลิศร on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:26 pm

  user name : pop_pp_and_p@hotmail.com

  ชื่อ ศิรินนาถ ผลิศร
  ชื่อเล่น ป๊อป เลขที่ 41 ม.5/8
  มารายงานตัวค่ะ!!

  ตอบกลับ

 35. ชื่อ ศรัณยา รอดเรือง
  เลขที่ 40ม. 5/8

  รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 36. ภคปภา แก้วพลงาม
  ม.5/8 เลขที่ 33
  รายงานตัวจร้า

  ตอบกลับ

 37. User name: buttercake_sugartea@hotmail.com
  วิร์รัลยุพา หิรัญอารักษ์ (นีร)
  ชั้น ม.5/8 เลขที่ 38
  กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ 😀

  ตอบกลับ

 38. Posted by ทิวากร จึงสง่าสม on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:28 pm

  ดีคะ คุณครู

  ทิวากร จึงสง่าสม

  เลขที่ 18 ม.5/8

  ตอบกลับ

 39. Posted by ธันยากร ธารารมเยศ on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:28 pm

  นางสาว ธันยากร ธารารมเยศ
  เลขที่ 20 ม.5/8

  ตอบกลับ

 40. user name : ruk_karanty@hotmail.com

  ขวัญกมล เรือนทอง (ติ๊ก)
  เลขที่ 9 ม.5/8

  รายงานตัวค่ะ:)

  ตอบกลับ

 41. Posted by ทิวากร จึงสง่าสม on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:29 pm

  ลืมคะ รายงานตัวคะ

  กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วววค่ะ

  ตอบกลับ

 42. Posted by paweena butphanuruk on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:29 pm

  ปวีณา บุตภานุรักษ์ ม.5/8 เลขที่ 23
  รายงาน ค่ะ ง่ะ >0<

  ตอบกลับ

 43. Posted by สิปราง สมบูรณ์ศิลป์ on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:30 pm

  สิปราง สมบูรณ์ศิลป์
  เลขที่ 44 ม.5/8

  ตอบกลับ

 44. Posted by ธัญวรัตน์ ถาวร on พฤษภาคม 23, 2011 at 2:31 pm

  ธัญวรัตน์ ถาวร
  เลขที่ 19 ม.5/8

  ตอบกลับ

 45. Posted by วิชิตา กล่ำคุ้ม on พฤษภาคม 23, 2011 at 8:57 pm

  ีusername:my.forlove29i@hotmail.com
  วิชิตา กล่ำคุ้ม
  เลขที่ 37 ม.5/8
  กรอกข้อมูลเรียบร้อยคะ

  ตอบกลับ

 46. Posted by ณัฐติญา พุทธิโชติ on พฤษภาคม 23, 2011 at 9:07 pm

  รายงานตัวค่ะ ><
  น.ส.ณัฐติญา พุทธิโชติค่ะ ม.5/8 เลขที่ 16 ค่ะ

  ตอบกลับ

 47. Posted by สุตาภัทร เจริญธรรมรักษา on พฤษภาคม 24, 2011 at 9:49 am

  ีusername:youare-opor@hotmail.com
  สุตาภัทร เจริญธรรมรักษา
  เลขที่ 42 ม.5/6
  รายงานตัวเน้ 😀

  ตอบกลับ

 48. Posted by นางสาว วรินธร สุขทรัพย์ on พฤษภาคม 24, 2011 at 9:54 am

  นางสาว วรินธร สุขทรัพย์ ม 5/6 เลขที่ 37
  มารายงานตัวจร้า

  ตอบกลับ

 49. Posted by นางสาวเนตรชนก รอดบู่ on พฤษภาคม 24, 2011 at 9:55 am

  นางสาวเนตรชนก รอดบู่
  ม.5/6 , เลขที่ 21 😀

  ตอบกลับ

 50. Posted by นางสาวบุญยาพร สีหะวงษ์ on พฤษภาคม 24, 2011 at 9:55 am

  ฺีusername:japan_neese@hotmail.com
  บุญยาพร สีหะวงษ์
  เลขที่ 22 ม.5/6

  รายงาน >!<

  ตอบกลับ

 51. นางสาววรรณพร เห็นประเสริฐ ม.5/6 เลขที่ 36
  รางงานตัวค่ะ ^^

  ตอบกลับ

 52. Posted by สิรินันท์ เมืองวงษ์ on พฤษภาคม 24, 2011 at 9:56 am

  รายงานตัว

  ตอบกลับ

 53. รายงานตัว
  นางสาว สิรินันท์ เมืองวงษ์ ม.5/6 เลขที่41
  ^^

  ตอบกลับ

 54. Posted by ภาวิณี กิจศิริกุล on พฤษภาคม 24, 2011 at 9:59 am

  ภาวิณี กิจศิริกุล ม.5/6 เลขที่ 32 รายงานตัวน้ะจ้ะ

  ตอบกลับ

 55. Posted by นางสาว สุธาสินี ชูพรหม on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:00 am

  username : jibjung_lovely579@hotmail.com
  สุธาสินี ชูพรหม
  เลขที่ 43 ม.5/6
  มารายงานตัวจร้า

  ตอบกลับ

 56. Posted by Pimchanok Sukplang on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:02 am

  พิมพ์ชนก สุกปลั่ง ม.5/6 เลขที่ 28 : รายงานตัวคะ ^__^

  ตอบกลับ

 57. ทรงสุดา ปานสุวรรณ เลขที่ 15 ม.5/6 รายงานตัวอิอิ

  ตอบกลับ

 58. Posted by นางสาวนฤชล ศรีวิชิต on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:03 am

  นางสาวนฤชล ศรีวิชิต
  ม. 5/6 เลขที่ 19

  ตอบกลับ

 59. น.ส. ปฐมาวดี มะลิอ่อง เลขที่ 24 ม.5/6

  ตอบกลับ

 60. Posted by นางสาว ศุภิสรา อินทรศักดิ์ on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:05 am

  นางสาว ศุภิสรา อินทรศักดิ์
  ชั้น ม.5/6 เลขที่ 39

  มารายงานตัวแว้ววว ว,,

  ตอบกลับ

 61. Posted by นางสาว ปิยมาภรณ์ วันต๊ะ on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:05 am

  นางสาว ปิยมาภรณ์ วันต๊ะ
  เลขที่ 25 ม.5/6

  ตอบกลับ

 62. น.ส อรยา สุขเกษม ม. 5/6 เลขที่ 48
  กราบสวัสดีคูณครูพร้อมรายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 63. เสาวลักษณ์ แป้นแก้ว (แนน)เลขที่ 45 ม.5/6
  รายงานตัวคร๊าบบบบบบ..

  ตอบกลับ

 64. Posted by นางสาวธัญญาภรณ์ มั่งทรัพย์ on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:06 am

  username nan_hip08@hotmail.com
  ธัญญาภรณ์ มั่งทรัพย์
  เลขที่ 17 ม.5/6
  แล้วงานตัวแล้วค่ะ

  ตอบกลับ

 65. Posted by Pitsinee Thanaviwat on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:07 am

  username ; ainnie_kiikz@hotmail.com

  ชื่อ นางสาวพิชญ์สินี ธนาวิวัฒน์
  ชื่อเล่น กิ๊ก 😀
  ชั้น ม.5/6 เลขที่ 27

  ____# มารายงานตัวค่ะ (:*

  ตอบกลับ

 66. Posted by dararat bandasak on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:07 am

  ดารารัตน์ บรรดาศักดิ์
  เลขที่14 ชั้นม.5/6

  ตอบกลับ

 67. Posted by นางสาว สไบนาง ทำจะดี on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:10 am

  นางสาว สไบนาง ทำจะดี
  เลขที่40 ชั้ม.5/6
  ………

  ตอบกลับ

 68. username : look-pattaryee@hotmail.com
  นางสาวกมลชนก วนัสบดี (ลูกปัด)
  ชั้น ม.5/6 เลขที่ 1 🙂
  สวัสดีค่ะคุณครู ^^

  ตอบกลับ

 69. นางสาวกมลชนก วนัสบดี (ลูกปัด)
  ชั้น ม.5/6 เลขที่ 1 (:
  สวัสดีค่ะ คุณครู ^^

  ตอบกลับ

 70. Posted by จณิสตา งามสมชล on พฤษภาคม 24, 2011 at 8:08 pm

  นางสาวจณิสตา งานสมชล
  ม.5/6 เลขที่ 7

  ตอบกลับ

 71. Posted by areeya kumchaiya on พฤษภาคม 24, 2011 at 8:09 pm

  นางสาวอารียา คุ้มฉัยยา
  ม.5/6 เลขที่ 49
  รายงานตัวแล้วเน้

  ตอบกลับ

 72. นางสาวกมลชนก วนัสบดี (ลูกปัด)
  ชั้น ม.5/6 เลขที่ 1
  สวัสดีค่ะคุณครู ^^

  ตอบกลับ

 73. นางสาวกมลชนก วนัสบดี
  ชั้น ม.5/6 เลขที่ 1
  สวัสดีค่ะ คุณครูต้าร์ ..

  ตอบกลับ

 74. Posted by ticha caechua on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:12 pm

  นางสาวทิชา แซ่ฉั่ว ม.5/8 เลขที่ 17
  มารายงานตัวแล้วเจ้าคะ ^^’

  ตอบกลับ

 75. Posted by Chanokporn Rhumkum on พฤษภาคม 24, 2011 at 10:33 pm

  นางสาว ชนกพร หรุ่มคำ
  ม.5/6 เลขที่10
  มารายงานตัวแล้วนะค่ะ

  ตอบกลับ

 76. กัญญารัตน์ อ่อนละมุล เลขที่ 1 ม.5/7 คะ

  ตอบกลับ

 77. Posted by ธัญชนก ประเทืองทิพย์ on พฤษภาคม 25, 2011 at 3:31 pm

  ธัญชนก ประเทืองทิพย์ ม.5/6 เลขที่ 16 จ้ะ

  ตอบกลับ

 78. Posted by narisara kongnontachai on พฤษภาคม 25, 2011 at 8:06 pm

  นางสาวนริศรา คงนนทชัย ม.5/6 เลขที่ 18
  username aminta_mamber@hotmail.com
  ตั้งใจเรียนอยากเอนท์ติดค่า
  สาธุ

  ตอบกลับ

 79. Posted by suttinee_srithep on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:18 pm

  นางสาวศุทธินี ศรีเทพ เลขที่ 28 ม.5/1 ค้ะๆๆ !

  ตอบกลับ

 80. เย้~ Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e~
  นางสาวยุวลักษณ์ ขันแก้ว ม.5/2 เลขที่ 18
  รายงานตัว!

  ตอบกลับ

 81. ดิฉัน นางสาว ไพริน สว่างใจรรม
  เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  มารายงานตัวแล้วค๊ะ *-*

  ตอบกลับ

 82. สวัสดีค่ะอาจารย์ ชื่อ วรรณพร ศรีสว่าง ม.5/1 เลขที่ 23 มารายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 83. Posted by น.ส.ปานรวี ขุนพินิจ ม.5/2 เลขที่11 on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:21 pm

  ตั้งใจเรียนโตขึ้นจะได้ไม่ลำบาก

  ตอบกลับ

 84. Posted by กัลยา วันทอง ม.5/2 เลขที่ 3 on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:22 pm

  มารายงานตัวแล้วค่ะ

  ตอบกลับ

 85. Posted by พิริยา สร้อยแสงทอง ม.5/2 เลขที่ 16 on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:22 pm

  รายงานตัว !!!

  ตอบกลับ

 86. Posted by ployphuang_raidee on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:23 pm

  นางสาวพลอยพวง ไร่ดี
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 15

  ตอบกลับ

 87. Posted by ployphuang_raidee on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:25 pm

  รายงานตัวแล้วเด้อ

  ตอบกลับ

 88. Posted by ปานรวี ขุนพินิจ on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:26 pm

  ชื่อ น.ส.ปานรวี ขุนพินิจ ม.5/2 เลขที่ 11 มารายงานตัวแล้วค่ะ
  username gaengsom@hotmail.com

  ตอบกลับ

 89. Posted by ployphuang_raidee on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:27 pm

  รายงานแว้ววววววววววว -.,-

  ตอบกลับ

 90. Posted by เพ็ชรรัตน์ คงไวย เลขที่ 16 ม. 5/1 on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:28 pm

  มารายงานตัวแล้วค่ะ

  ตอบกลับ

 91. รายงานตัว
  น.ส สุกัญญา คงสุข
  ม.5/2 เลขที่ 34 สญ
  สวัสดีคะ อ.จารย์

  ตอบกลับ

 92. น.ส รวิวรรณ พยอมแย้ม
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 19
  รายงานตัว

  ตอบกลับ

 93. Posted by นฤมล มีมุข on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:31 pm

  มารายงานค้ะ ๆ ๆ
  ม.5/1 เลขที่ “11”
  คร้า.

  ตอบกลับ

 94. ศภิสรา บาเปีย
  ม.5/1 เลขที่ 18
  รายงานตัว

  ตอบกลับ

 95. รายงานตัวจ้า………….คุณครูต้าร์

  ตอบกลับ

 96. รายงานตัวจ้า………….คุณครูต้าร์
  ม.5/1 เลขที่2

  ตอบกลับ

 97. ชื่อ นางสาว ยุพา บุญเรืองรอด
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20

  ตอบกลับ

 98. ปาณิสรา พันธุ์เมือง เลขที่ 12 ม.5/1
  มารายงานตัวแร้วว ค่ะ

  ตอบกลับ

 99. Posted by เพ็ชรรัตน์ คงไวย เลขที่ 16 ม. 5/1 on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:38 pm

  รายงานตัวค่ะ ข้าพเจ้า น.ส. เพ็ชรรัตน์ คงไวย เลขที่ 16 ชั้นม. 5/1 ค่ะ

  ตอบกลับ

 100. Posted by kanchanathib on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:41 pm

  น.ส.กาญจนทิพย์ สารถี
  ม.5/1 เลขที่3 มารายงานตัวค่ะ ^^

  ตอบกลับ

 101. ชื่อ นางสาว อรนุช กฤตยโสภณ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 34
  มารายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 102. Posted by กนกทิพย์ อินทโชติ on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:44 pm

  นางสาวกนกทิพยื อินทโชติ
  ม.5/1 เลขที่ 1 รายงานตัวค่ะ อิอิ 😉

  ตอบกลับ

 103. ฐิติรัตน์ เอี่ยมบาง
  ม.5/1 เลขที่ 5 รายงายตัวเจ้าค่ะ 🙂

  ตอบกลับ

 104. Posted by ธิดารัตน์ ศรีวิชัย on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:48 pm

  น.ส.ธิดารัตน์ ศรีวิชัย 5/2

  ตอบกลับ

 105. Posted by ณัฐธิดา เพิกอาภรณ์ ม. 5/1 เลขที่ 6 on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:49 pm

  รายงานตัวแร้วคร้า
  หนูชื่อ นางสาวณัฐธิดา เพิกอาภรณ์ น่ะค่ะ
  เลขที่ 6 ชั้น ม. 5/1 คร่ะ

  ตอบกลับ

 106. Posted by jidapha kochsila on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:50 pm

  จิดาภา คชศิลา
  ม.5/2 เลขที่ 5

  รายงานตัวค่ะ : )

  ตอบกลับ

 107. Posted by นางสาว ปุณยวีร์ หนูเทศ on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:51 pm

  น.ส. ปุณยวีร์ หนูเทศ
  เลขที่ 12 ชั้น ม.5/2

  รายการตัวค่ะ ! 🙂

  ตอบกลับ

 108. Posted by ธิดารัตน์ ศรีวิชัย on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:53 pm

  น.ส.ธิดารัตน์ ศรีวิชัย 5/2

  ตอบกลับ

 109. Posted by นางสาว สุชาดา พุทธไชย on พฤษภาคม 26, 2011 at 2:57 pm

  นางสาว สุชาดา พุทธไชย
  เลขที่ 24 ม.5/2

  รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 110. Posted by วัชราภรณ์ บุญประจักษ์ on พฤษภาคม 26, 2011 at 3:01 pm

  รายงานตัวค่ะ
  วัชราภรณ์ บุญประจักษ์ ม.5/1 เลขที่ 26

  ตอบกลับ

 111. มารายงานตัวค่ะ
  นางสาว ทยาตา พละเดช
  เลขที่ 7 ม.5/1

  ตอบกลับ

 112. Posted by ริศารัศม์ ลิ้มทวีโรจน์ on พฤษภาคม 26, 2011 at 3:03 pm

  รายงานตัวคร๊
  ริศารัศม์ ลิ้มทวีโรจน์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 21

  ตอบกลับ

 113. Posted by ริศารัศม์ ลิ้มทวีโรจน์ on พฤษภาคม 26, 2011 at 3:06 pm

  ริศารัศม์ ลิ้มทวีโรจน์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 21

  ตอบกลับ

 114. รายงานตัวค่ะ
  ม.5/1 เลขที่ 24

  ตอบกลับ

 115. รายงานตัวนะคร๊า
  เสาวลักษณ์ สุดโต เลขที่38ห้อง5/7
  ฝากตัวด้วยนะคร่า

  ตอบกลับ

 116. Posted by หทัยชนก อินทวิรัตน์ on พฤษภาคม 26, 2011 at 7:32 pm

  น.ส.หทัยชนก อินทวิรัตน์ ม.5/7 เลขที่ 40

  ตอบกลับ

 117. Posted by sirinat sringoenphan on พฤษภาคม 26, 2011 at 8:00 pm

  ศิรินาถ ศรีเงินพันธุ์
  เลขที่ 33 ชั้นม.5/7 : )

  ตอบกลับ

 118. Posted by ปาริชาติ มาณะเดช on พฤษภาคม 28, 2011 at 12:06 pm

  รายงานตัวแล้วค่ะ ^^!

  ตอบกลับ

 119. ปรียาภรณ์ จงสมจิตร
  เลขที่ 20 ม.5/7 ค่ะ :]

  ตอบกลับ

 120. Posted by ขวัญกมล เตชะพัฒนพันธุ์ on พฤษภาคม 28, 2011 at 8:45 pm

  ขวัญกมล เตชะพํฒนพํนธุ์ ชั้น ม.5/6 เลขที่ 6

  ตอบกลับ

 121. Posted by ticha caechua on พฤษภาคม 29, 2011 at 7:55 pm

  ทิชา แซ่ฉั่ว ม.5/8 เลขที่ 17
  กรอกข้อมูลรียบร้อยแล้วคะ :))

  ตอบกลับ

 122. Posted by อติรัตน์ on พฤษภาคม 30, 2011 at 7:32 pm

  อติรัตน์ ศรีเพชรภูมิ ม.5/7 เลขที่ 42 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 123. Posted by ลลิตา on พฤษภาคม 30, 2011 at 7:36 pm

  ลลิตา เอี่ยมพุก เลขที่ 30 ชั้น ม.5/7 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 124. Posted by Atchariya K.srisuwan on พฤษภาคม 31, 2011 at 9:08 am

  อัจฉริยา ก.ศรีสุวรรณ เลขที่ 47 ม.5/6 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 125. Posted by กฤษณานุช สุวรรณประทีป on พฤษภาคม 31, 2011 at 9:47 am

  กฤษณานุช สุวรรณประทีป ชั้น ม.5/6 เลขที่ 2

  ตอบกลับ

 126. Posted by พรศิริ on พฤษภาคม 31, 2011 at 7:42 pm

  พรศิริ แซ่เตียว เลขที่ 25 ชั้น ม.5 / 7 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 127. Posted by นางสาว ฐิติพร วชิรพรพันธ์ on มิถุนายน 1, 2011 at 8:45 am

  ฐิติพร วชิรพรพันธ์ เลขที่ 6 ชั้นม.5/7 รายงานตัวค่ะ! (:

  ตอบกลับ

 128. จิตวรรณ คณะวาปี
  เลขที่ 3 ม.5/7
  รายงานตัวเจ้าค่ะ 🙂

  ตอบกลับ

 129. Posted by นางสาว ณัฏศิชล น้ำค้าง on มิถุนายน 1, 2011 at 8:47 am

  ณัฏศิชล น้ำค้าง เลขที่ 7 ชั้นม.5/7 รายงานตัวค่ะ ! ;D

  ตอบกลับ

 130. Posted by นางสาว ณัฐรียา ปาลพันธุ์ on มิถุนายน 1, 2011 at 8:48 am

  ณัฐรียา ปาพันธุ์ เลขที่ 8 ชั้น ม. 5/7 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 131. Posted by นางสาว ฐาศิชล พลายละหาร on มิถุนายน 1, 2011 at 8:51 am

  ฐาศิชล พลายละหาร เลขที่ 5 ชั้นม.5/7 รายงานตัวค่ะ ! ;D

  ตอบกลับ

 132. ปาริตา สถิตย์กสิกรรม เลขที่ 21 ชั้น ม. 5/7 รายงานตัวค่ะ :))

  ตอบกลับ

 133. Posted by นางสาว ณัฐรียา ปาลพันธุ์ on มิถุนายน 1, 2011 at 8:52 am

  ณัฐรียา ปาลพันธุ์ เลขที่ 8 ชั้น ม. 5/7 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 134. Posted by นางสาว ธิดารักษ์ ฟักเงิน on มิถุนายน 1, 2011 at 8:55 am

  นางสาวธิดารักษ์ ฟักเงิน เลขที่ 11 ม.5/7 รายงานตัวค่ะ 🙂

  ตอบกลับ

 135. ชื่อ น.ส.เอื้อมเดือน ศรีรุ่งเรือง เลขที่48 ชั้น ม.5/7 รายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 136. Posted by โสภี เสมคำ on มิถุนายน 1, 2011 at 9:25 pm

  โสภี เสมคำ 5/2 รายงานตัว

  ตอบกลับ

 137. Posted by พรธิดา กิติภัทร์ถาวร on มิถุนายน 1, 2011 at 9:29 pm

  พรธิดา กิติภัทร์ถาวร รายงานตัว

  ตอบกลับ

 138. Posted by น.ส คัทลียา แก้วใหญ่ on มิถุนายน 2, 2011 at 12:40 pm

  มารายงานตัวแล้วคะ น.สคัทลียา แก้วใหญ่ ม. 5/1 เลขที่ 4

  ตอบกลับ

 139. Posted by ธิติยา พุกแสนสุข on มิถุนายน 2, 2011 at 12:42 pm

  ธิติยา พุกแสนสุข ม35/1 เลขที่ 9

  ตอบกลับ

 140. Posted by วราภรณ์ บัวอุไร ม.5/1 เลขที่25 on มิถุนายน 2, 2011 at 1:21 pm

  รับทราบค่ะ

  ตอบกลับ

 141. ชื่อ อัญญานี ศรีสวย
  เลขที่ 47 ม.5/7

  ตอบกลับ

 142. มารายงานตัวแล้วคร๊าฟป๋ม
  โศภี เสมคำ เลขที่ 22 ม.5/2

  ตอบกลับ

 143. Posted by อาภัสรา ธานีรัตน์ on มิถุนายน 21, 2011 at 6:21 pm

  User name: i_am-bad-girl@hotmail.com
  อาภัสรา ธานีรัตน์ชั้น ม.5/8 เลขที่ 52
  หนูคิดว่าหนูรายงานนไปแล้วรอบนึง เพื่อความชัวร์ขออีกรอบค่ะ 😀

  ตอบกลับ

 144. นัชชา กุลทอง ม.5/7 เลขที่ 15 รายงานตัวค่ะ 🙂

  ตอบกลับ

 145. Posted by นัฐนรี คล้ายสิงห์ on มิถุนายน 22, 2011 at 9:41 am

  น.ส.นัฐนรี คล้ายสิงห์
  เลขที่ 16 ม.5/7

  มารายงานตัวค่ะ

  ตอบกลับ

 146. Posted by น้องนภา แจ่มอำพร on มิถุนายน 22, 2011 at 9:46 am

  น้องนภา แจ่มอำพร ม.5/7 เลขที่ 14 รายงานตัวค่ะ =w=

  ตอบกลับ

 147. น.ส.วราพร วงษ์สุวรรณ เลขที่ 35 ม.5/8
  รายงานตัวค่ะะะ

  ตอบกลับ

 148. Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog
  article or vice-versa? My website addresses a lot
  of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: