งานครูที่ปรึกษา ม.5/1

การโฮมรูม วันจันทร์ คาบ 9
การตรวจเวรประจำวัน
การลงเขตพัฒนา
การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: